Бе Ес Ем ЕООД е българска фирма специа -
лизирана в производството на машини за
автомaтизирането на процесите нарязване и
опаковане в хлебопроизводството и опакова -
нето на сладкарски изделия по единично или
групово и други нестандартни машини.


Производствената база на фирмата е със
седалище в гр. Пловдив.
Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008.

Предлагаме на Вашето внимание следните
машини и услуги:

машини за нарязване на хляб

машини за опаковане на хляб,закуски и сладкарски изделия

машини за опаковане на хляб посредством клипс

цялостни системи и машини изградени по индивидуални изисквания

производство и проектиране на детайли по поръчка на клиента, а също така и изработка на такива по такива по негови чертежи

изрязване и огъване на детайли от ламарина с дебелина до 6 мм и дължина до 3 м

изработка на метални конструкции чрез заваряване